010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Hyberavdrag nästa efter Rut och Rot?

Ett avdrag för den som hyr, köper begagnat eller reparerar var den stora snackisen när utredningen om cirkulär ekonomi presenterades på onsdagen. Men Christina Anderzén från RISE tror även att förslagen om tydligare uppdrag för kommunerna blir betydelsefulla.  ...

WR64 Styrmedel för ökad biogasproduktion

Nyckelord: Styrmedel, biogas, biogödsel, samrötning, matavfall Policy instruments for increased biogas production Keywords: policy instruments, biogas, digestate, co-digestion, food waste WR64 Slutrapport (pdf) Sök...

WR63 Optimerad bränsleberedning genom sållning

Nyckelord: Förbehandling, siktning, vindsiktning, valskrossning, bränslekvalitet, FB Optimized fuel pre-treatment by screening Keywords: Fuel pre-treatment, screening, wind screening, shredding, fuel quality, FB WR63 Slutrapport (pdf) Sök...

WR60 Självuppvärmning i löslagrat avfall

Nyckelord: självuppvärmning, heterogent avfall, lagring, karaktäriseringsmetodik Characterization of self-heating in stored waste Keywords: self-heating, heterogeneous waste, storage, characterization methodology WR60 Slutrapport (pdf) Sök...