010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Tips inför Almedalen 2017

Vi har valt ut några punkter ur programmet för Almedalsveckan 2017. Hela programmet hittar du här. Avfall Får plasten plats i den cirkulära ekonomin? Plast är det material som skapar mest problem för både återvinningsindustrin och kraftvärmebolagen. Kan plast ha en...

Avfall i Almedalen

Utvalda punkter ur programmet för Almedalsveckan 2016 Avfall RE:Source: Rätt policy ger en framtid utan avfall Det går att bygga ett resurseffektivt samhälle – om makthavare och bransch samarbetar. Detta är ämnet för en workshop som RE:Source anordnar under...

RE: Sources infoträff online

Det var stort intresse för RE: Sources informationsträff den 7 mars, inför innovationsprogrammets första utlysning. Programchef Evalena Blomqvist berättade att det under tolv år kommer att satsas ungefär 100 miljoner kronor per år, varav hälften från offentliga...

Öppen träff inför utlysning

I samband med RE: Source första utlysning hålls en öppen informationsträff i Stockholm den 7 mars. Anmälan senast 26 februari. Alla aktörer inom innovationsprogrammets område, hållbar resurs- och materialanvändning, är välkomna på en samling i samband med den första...