010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

”Cirkulär ekonomi kräver ett nytt helhetstänk”

– En cirkulär ekonomi kommer att kräva en ändring av oss alla när det gäller levnadsvanor, säger Jenny Sahlin, en av de två ledarna för projektet Polcirkeln. Engagemang, politiska styrmedel och en större efterfrågan på sekundära material krävs om vi ska nå en mer...

Metallutvinning ur aska ämne för flera projekt

Askor är ämnet för ett par avslutade projekt som tog sin början hos Waste Refinery.   2015 övergick Waste Refinery från att vara ett kompetenscentrum och finansiär av forskningsprojekt, till att bli ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av...

Plaståtervinning och sortering i fokus för projekt

Källsortering och mekanisk sortering. Förbättrad plaståtervinning. Det var ämnena för två nu avslutade förprojekt. 2015 övergick Waste Refinery från att vara ett kompetenscentrum och finansiär av forskningsprojekt, till att bli ett strategiskt nätverk som verkar för...

Workshoppar i projekt för cirkulära plastflöden

Forskare, tillverkare, utvecklare och återvinnare – i projektet Polymers’ Circulation System träffas aktörer som annars sällan möts i vardagen. – Det gör det extra spännande, säger projektledaren Tobias Richards. Projektet, på svenska Återvinning av polymerer,...

Pilotförsök visar möjligheter för zinkåtervinning

Resultaten blev goda när Renova och Götaverken Miljö testade möjligheten för zinkåtervinning ur flygaska. – Nu vet vi att tekniken fungerar, säger Karin Karlfeldt Fedje, Renova. Projektet Lakning, zinkåtervinning och termisk behandling av flygaska är på sätt och vis...

Avfall i nytt fokus i radion

När konferensen Avfall i nytt fokus hölls i Malmö i veckan märktes det även i radion. Waste Refinerys verksamhetsledare Inge Johansson, RISE, intervjuades på torsdagsmorgonen i Sveriges Radio P1. Med i programmet var också Maria Ljunggren Söderman, Chalmers, som också...

Avfall i nytt fokus – detta hände

Avfall i nytt fokus i dagarna två i Malmö – massor av intressanta talare och mycket entusiasm. Totalt deltog ett hundratal personer i tvådagarskonferensen som samlar viktiga aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet. Bilden är från konferensens inledning....

Hyberavdrag nästa efter Rut och Rot?

Ett avdrag för den som hyr, köper begagnat eller reparerar var den stora snackisen när utredningen om cirkulär ekonomi presenterades på onsdagen. Men Christina Anderzén från RISE tror även att förslagen om tydligare uppdrag för kommunerna blir betydelsefulla.  ...