010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Waste Refinery får en fortsättning

Waste Refinery får en fortsättning efter nuvarande programperiod.   Ambitionen är att driva Waste Refinery vidare som ett mer kontinuerligt nätverk utan fasta programperioder – nätverket kommer att drivas vidare så länge det känns relevant. – Inriktningen kommer att...

Avfall i nytt fokus: Anmäl dig här

  Nu är det dags att anmäla dig till Avfall i nytt fokus! Årets konferens äger rum 29-30 mars i Malmö. Anmäl dig före 15 februari för att betala lägsta avgiften. Anmälan gör du via www.sp.se. Vid anmälan senast 2017-02-28 gäller priset ”Early Bird”: 5 650 SEK...

Packat och klart – eller?

Förpackningsavfallets problematik och lösningar står i fokus när SP och samarbetspartners ordnar seminarier i Göteborg, Borås och Malmö. Förpackningar skyddar innehållet, underlättar transporter och hjälper konsumenter att välja. Men behövs verkligen alla...

29-30 mars: Avfall i nytt fokus

Missa inte 2017 års upplaga av Avfall i nytt fokus Två dagar i vår viks åt nya forsknings- och utvecklingsprojekt för dig som arbetar inom avfalls- och återvinningsområdet. ”Avfall i nytt fokus” är den populära konferensen för alla som är intresserade av nya rön...

Temadagen 20 september

Temadagen ”Bryt ihop och kom igen – gammalt material får nytt liv” hölls på Chalmers i Göteborg den 20 september. Dagen arrangerades av Waste Refinery och Competence Centre Recycling, kompetenscentrum om materialåtervinning vid Chalmers. Tankarna...