010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Hyberavdrag nästa efter Rut och Rot?

Ett avdrag för den som hyr, köper begagnat eller reparerar var den stora snackisen när utredningen om cirkulär ekonomi presenterades på onsdagen. Men Christina Anderzén från RISE tror även att förslagen om tydligare uppdrag för kommunerna blir betydelsefulla.  ...

Waste Refinery får en fortsättning

Waste Refinery får en fortsättning efter nuvarande programperiod.   Ambitionen är att driva Waste Refinery vidare som ett mer kontinuerligt nätverk utan fasta programperioder – nätverket kommer att drivas vidare så länge det känns relevant. – Inriktningen kommer att...

Avfall i nytt fokus: Anmäl dig här

  Nu är det dags att anmäla dig till Avfall i nytt fokus! Årets konferens äger rum 29-30 mars i Malmö. Anmäl dig före 15 februari för att betala lägsta avgiften. Anmälan gör du via www.sp.se. Vid anmälan senast 2017-02-28 gäller priset ”Early Bird”: 5 650 SEK...

Packat och klart – eller?

Förpackningsavfallets problematik och lösningar står i fokus när SP och samarbetspartners ordnar seminarier i Göteborg, Borås och Malmö. Förpackningar skyddar innehållet, underlättar transporter och hjälper konsumenter att välja. Men behövs verkligen alla...

29-30 mars: Avfall i nytt fokus

Missa inte 2017 års upplaga av Avfall i nytt fokus Två dagar i vår viks åt nya forsknings- och utvecklingsprojekt för dig som arbetar inom avfalls- och återvinningsområdet. ”Avfall i nytt fokus” är den populära konferensen för alla som är intresserade av nya rön...