010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Tips inför Almedalen 2017

Vi har valt ut några punkter ur programmet för Almedalsveckan 2017. Hela programmet hittar du här. Avfall Får plasten plats i den cirkulära ekonomin? Plast är det material som skapar mest problem för både återvinningsindustrin och kraftvärmebolagen. Kan plast ha en...

Packat och klart – eller?

Förpackningsavfallets problematik och lösningar står i fokus när SP och samarbetspartners ordnar seminarier i Göteborg, Borås och Malmö. Förpackningar skyddar innehållet, underlättar transporter och hjälper konsumenter att välja. Men behövs verkligen alla...

Temadagen 20 september

Temadagen ”Bryt ihop och kom igen – gammalt material får nytt liv” hölls på Chalmers i Göteborg den 20 september. Dagen arrangerades av Waste Refinery och Competence Centre Recycling, kompetenscentrum om materialåtervinning vid Chalmers. Tankarna...

Avfall i Almedalen

Utvalda punkter ur programmet för Almedalsveckan 2016 Avfall RE:Source: Rätt policy ger en framtid utan avfall Det går att bygga ett resurseffektivt samhälle – om makthavare och bransch samarbetar. Detta är ämnet för en workshop som RE:Source anordnar under...

Dags att växa upp för biogasbranschen

Biogasbranschen har på relativt kort tid vuxit och erbjuder idag efterfrågade produkter med högt värderad samhällsnytta. Anläggningarna för anaerob biogasproduktion från organiskt material är olika i många avseenden, till exempel storlek, utformning och teknikval. Men...