010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Forskare, tillverkare, utvecklare och återvinnare – i projektet Polymers’ Circulation System träffas aktörer som annars sällan möts i vardagen.

– Det gör det extra spännande, säger projektledaren Tobias Richards.

Projektet, på svenska Återvinning av polymerer, startade i februari och ska vara avslutat 31 januari nästa år.

– Vi befinner oss i första stadiet och ska försöka skaffa oss en bild av dagsläget för att lägga grunden för en testbäddsmiljö för aktörer som vill utveckla nya processer för att återvinna plaster. Vilken testbädd är det vi vill ha och vad ska vi fokusera på? Det är vad vi ska klara av under projekttiden, säger Tobias Richards, professor vid Högskolan i Borås och ordförande för Waste Refinerys styrgrupp.

Tre workshoppar

Under det pågående projektet ordnas tre workshoppar – den första hade som mål att skapa en bild av dagsläget, de andra två hålls i höst. Deltagarna är en bred grupp aktörer med olika perspektiv, från renodlade forskare och tillverkare till Ikeas Sustainability-grupp och återvinningsföretag.

– Utvecklare på plastområdet tänker inte alltid i första hand på hur produkter ska gå att återvinna, plasttillverkare vet främst vad de vill producera men kan inte all forskning på området och återvinningsbranschens företrädare ser problemen ur sin synvinkel. Det skapar spännande samtal, säger Tobias Richards.

Feedstock recycling

Huvudsyftet är att skapa en mekanism för att stärka innovationer som möjliggör cirkulära flöden av plaster. Många polymerprodukter har en så komplex struktur och innehåller föroreningar som gör att de inte kan återvinnas med bara mekaniska processer. En viktig del blir att etablera en plattform som underlättar återvinningen genom att bryta ner polymererna i sina beståndsdelar, så kallad feedstock recycling.

– Nästa workshop kommer att fokusera på vilka möjligheter vi har utifrån dagsläget: De här produkterna har vi, hur kan vi gå vidare? Och mot projektets slut ska vi förhoppningsvis ha enats om vilken testbädd vi vill ha, säger Tobias Richards.

Projektet Återvinning av polymerer ingår i och är finansierat via strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Läs mer hos Högskolan i Borås
Läs mer hos Energimyndigheten

SENASTE INLÄGGEN

Tips inför Almedalen 2017

Vi tipsar om programpunkter i Almedalen 2017 som rör avfallshantering, återvinning, återanvändning och cirkulär ekonomi.

läs mer
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail