010-516 50 00 wasterefinery@ri.se
Pilotprojektet kring zinkåtervinning genomfördes hos Renova, Sävenäs. Bild: Renova

Renovas anläggning i Sävenäs. Bild: Renova

Resultaten blev goda när Renova och Götaverken Miljö testade möjligheten för zinkåtervinning ur flygaska.
– Nu vet vi att tekniken fungerar, säger Karin Karlfeldt Fedje, Renova.

Projektet Lakning, zinkåtervinning och termisk behandling av flygaska är på sätt och vis ett steg vidare från ett av de tidigare Waste Refinery-projekten, WR58.

I projektet byggdes och kördes en pilotanläggning för lakning och tvätt av avfallsflygaska vid Renova i Sävenäs, Göteborg. Precis som i tidigare småskaliga laboratorieförsök visade det sig möjligt att utvinna en koncentrerad zinkhydroxid ur avfallsflygaska genom att laka och tvätta askan med vätskor från rökgasreningen. Det möjliggör återvinning av zink, något som kan ge stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

Och i fullskaleförsök kunde den tvättade askan sedan återföras till förbränningen och omvandlas till slagg vilket är bra för att bryta ner dioxiner.

– Det är ju jätteintressant. Om vi kan implementera de här lösningarna i befintliga system kan vi återvinna omkring 70 procent av zinken. Det minskar deponeringen, ökar nyttiggörandet av askresterna och minskar behovet att bryta ny zink, säger Karin Karlfeldt Fedje.

Mycket återstår
Hur fortsättningen blir är ännu inte klart. Renova är positiva till tekniken och diskussionen pågår men inga beslut är fattade.

– Tekniken är bara en del när man börjar prata om att verkligen implementera en metod. Sedan återstår en hel del annat – lagstiftning, ekonomi och vilka investeringar som krävs i befintliga system. Det blir väldigt komplexa ställningstaganden, säger Karin Karlfeldt Fedje.

Projektet samfinansierades av Energiforsk, Renova och Götaverken Miljö (numera Babcock & Wilcox Vølund AB). Sven Andersson, Götaverken Miljö, var projektledare med hjälp av Karin Karlfeldt Fedje och Manuela Wagner från Högskolan i Borås.
Hela slutrapporten hittar du hos Energiforsk på länken http://www.energiforsk.se/program/miljoriktig-anvandning-av-askor/rapporter/lakning-zinkatervinning-och-termisk-behandling-av-avfallsflygaska-2016-330/

SENASTE INLÄGGEN

Tips inför Almedalen 2017

Vi tipsar om programpunkter i Almedalen 2017 som rör avfallshantering, återvinning, återanvändning och cirkulär ekonomi.

läs mer
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail