010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Cirkulär ekonomi, giftfria kretslopp, biogas och farliga ämnen – det är bara några av ämnena för årets Avfall i nytt fokus. Här är hela programmet! 

Vill du till exempel printa ut programmet hittar du det också här som pdf..

ONSDAG 29 MARS

09.30

Registrering och morgonfika.

10.00

 • Inledning: Erik Mattsson, Moderator.se, Maria Ljunggren Söderman, Chalmers,
  och Inge Johansson, Waste Refinery och RISE.
 • Presentation av Utredningen cirkulär ekonomi. Jenny von Bahr, utredningens huvudsekreterare.
 • Textilåtervinningens miljönytta och utmaningar: resursanvändning och kemikalier. Sandra Roos, Swerea IVF.
 • Avfallsimport och materialåtervinning. Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • ReTuren – när avfallet blir till en del av den hållbara staden. Savita Upadhyaya, VA Syd och Sadiye Altundal, Malmö stad.

12.00 

Lunch.

13.00

Omställning

 • Dags att gå från engagemang till verkstad – hur når vi en cirkulär ekonomi? Jenny Sahlin,
  Profu och Åsa Moberg, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Lärdomar från ett sekel av materialåtervinning i bilens värdekedja. Magnus Andersson,
  Chalmers.
 • Hinder och möjligheter för produktion av plattformkemikalier från matavfall. Johanna
  Ulmanen, RISE.
 • Avfallsförebyggande handlar inte om avfall. Hervé Corvellec, Lunds universitet.

14.20

Fika.

14.50

Parallella sessioner – Energi samt  Material

Energi

 • Aska – en framtida zinkgruva? Karin Karlfeldt Fedje, Renova.
 • ARCFUME – slutet på deponi av flygaska? Maria Swartling, ScanArc.
 • CCS i avfallsförbränning – från klimatutmaning till klimatlösning. Johnny Stuen, Energigjenvinningsetaten Oslo Kommune.
 • Framtidsspaning (workshop)

Material

 • Byggavfall som resurs – tänk Constructivate. Max Björkman, CIT.
 • Städer som gruvor: När var och hur kan återvinning bli en naturlig del av infrasystemens förvaltning? Joakim Krook, Linköpings universitet.
 • Vad är det som hindrar recirkulation? Isabel Ordóñez Pizarro, Chalmers.
 • Framtidsspaning (workshop)

16.45

 • Summering av workshoppar. Erik Mattsson.

18.00

Mingelmiddag med prisutdelning i RE:Sources Innovationstävling,

TORSDAG 30 MARS

08.30

 • Introduktion. Moderator Erik Mattsson.
 • RE:Source. Evalena Blomqvist, RISE.

08.45

Biogas

 • Biogas på Gotland. Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Alla pratar el – vad händer med biogasen? Och vilka är alternativen? Ebba Löfblad, Profu.
 • Biogasens roll i cirkulär ekonomi. Mattias Svensson, Energiforsk.

10.00

Fika.

10.30

Uppskalning

 • Varför så mycket pilot och så lite fullskala – kretsloppsteknik på G? Gunnar Thelin,
  Ekobalans.
 • Intelligenta återvinningshubbar för högkvalitativa materialflöden. Ola Claesson, Liselott Lööf Miljö AB.
 • Pilotprojektens roll i innovationssystemet. Hans Hellsmark, Chalmers.
 • Att gå från pilot till fullskala. Samtal.

11.50

Lunch.

12.50

Återanvändning

 • Cirkulär skadereglering. Matilda Jarbin, Godsinlösen.
 • Återtillverkning – en resurseffektiv återanvändning av produkter. Erik Sundin, Linköpingsuniversitet.

13.50

Fika.

14.20

Farliga ämnen

 • Rätt sak till rätt behandling. Elin Belleza, IVL Svenska Miljöinstitutet.
 • Pyrolys av elektroniskt avfall: återvinning och hantering av toxiska ämnen. Henry Persson,
  KTH.

15.00

Summering

 • Resurseffektiva och giftfria kretslopp. Samtal. Erik Westin, Naturvårdsverket och
  Amelie Pedersen, Kemikalieinspektionen, samt Sandra Roos, Swerea IVF.
 • Slutord: Vad tar jag med mig? Erik Mattsson, Inge Johansson och Maria Ljunggren
  Söderman.

15.40

Avslut

SENASTE INLÄGGEN

Tips inför Almedalen 2017

Vi tipsar om programpunkter i Almedalen 2017 som rör avfallshantering, återvinning, återanvändning och cirkulär ekonomi.

läs mer
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail