010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Nu öppnar den första utlysningen för innovationsprogrammet RE:Source. Totalt finns 40,5 miljoner kronor att söka, både till förprojekt och innovationsprojekt. Allt med inriktning på att minimera och nyttiggöra avfall.

Utlysningen riktar sig mot hushållsavfall, verksamhetsavfall samt industriella biprodukter men har särskilt fokus på matavfall, uttjänta fordon, el-/elektronikavfall, textilavfall, bygg- och rivningsavfall och förpackningar.

Läs mer om utlysningen på RE:Source webb>>

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail