Avfall i nytt fokus 2012

- Från teknik till styrmedel

På Avfall i Nytt Fokus, i Göteborg den 19-20 september 2012, presenterades de senaste rönen från forskningssatsningarna Hållbar Avfallshantering och Waste Refinery!

Under två dagar samlades aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet för att presentera och diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt inom resurseffektiv och hållbar avfallshantering och återvinning.

Nedan finns programmet och presentationerna från Avfall i Nytt Fokus 2012.


Onsdagen 19 september

 9.30 Registrering och förmiddagsfika
10.00

Öppningstalare
Maria Wetterstrand, fristående grön politisk debattör

Forskning för framtidens avfallshantering
 Hållbar avfallshantering


Maria Ljunggren Söderman, IVL Svenska Miljöinstitutet/Chalmers

 Waste Refinery

Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

 En hållbar avfallshantering i framtiden

Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Hans Skoglund, Borås Energi och Miljö
Jonas Hed, Kretsloppskontoret Göteborg
Christer Forsgren, Stena Metall

 Entreprenör utan gränser

Björn Söderberg, avfallsentreprenör i Nepal

12.15 Lunch och matchmaking-aktiviteter
13.15  Perspektiv på framtida avfallshantering

Johan Sundberg, Profu
13.45

Miljöeffekter av avfallsförbränning

1.  Fossila utsläpp i dag och i framtiden

Mattias Bisaillon, Profu

2.  Möjligheter med aska

Inge Johansson, SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut

Källsortering och insamling

1.  Skillnader mellan att slänga rätt eller inte alls, mellan hemma och på jobbet?

Greger Henriksson, Kungliga Tekniska Högskolan

2.  Storstad och insamling av matavfall - en utmaning

Christina Anderzén, SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut
Johanna Nilsson, Stockholm Stad

14.45 Kaffe och mingel

Materialåtervinning

1.  Materialens marknader: lärdomar för styrmedelsval

Patrik Söderholm, Luleå Tekniska Universitet
Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

2.  Opportunities for environmentally improved asphalt recycling in Sweden

Sofiia Miliuntenko, Kungliga Tekniska Högskolan

3.  Materialåtervinning av textil - textil ska ersätta textil

David Palm, IVL Svenska Miljöinstitutet

Biogasproduktion

1. Ekoeffektivare biogas - ständiga förbättringar i hela livscykeln

Ola Norrman Eriksson, Högskolan i Gävle

2.  Förbehandling en möjlighet till ökad biogasproduktion

Ilona Sarvari Horvath, Högskolan i Borås
My Carlsson, AnoxKaldnes/LTU

16.45  Praktiska exempel på att förebygga avfall

Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet
19.00 Middag på Valand

 

 Torsdagen 20 september

8.30  Förutse och påverka mängden avfall

Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

 Rätt slam på rätt plats

Emelie Ljung, JTI - Institutet för jordbruk och miljöteknik

 Dina aggressiva matrester - hur minskar vi korrosionen?

Ylva Edwards, CBI betonginstitutet
10.00

Kaffe och mingel

 

10.30

Effektive förbränningsprocess

1.  Innovationer genom samverkan - partikelavskiljning från avfallsförbränning

Sven Andersson, Götaverken Miljö

2.  Att motverka beläggningsproblem

Kent Davidsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsintitut

3.  Positiva effekter av samförbränning med Biomal

Anita Pettersson, Högskolan i Borås

Ekonomi, miljö och aktörer

1.  Vad kostar en mer hållbar avfallshantering?

Maria Ljunggren Söderman, IVL/Chalmers

2.   Miljöpåverkan av framtida avfallshantering

Göran Finnveden, Kungliga Tekniska Högskolan

3.  Styrmedel - vem påverkas av vad?

Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

12.00 Lunch och matchmaking-aktiviteter
13.00

 Motiverad och nöjd eller ointresserad och osäker - hur blir man bra på sopor?

Lynn Åkesson, Lunds universitet

Chris von Borgstede, Göteborgs universitet

 Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Göran Finnveden, Kungliga Tekniska Högskolan

 Ny nationell avfallsplan

Catarina Östlund, Naturvårdverket

14.00 Kaffe
14.30

Tre råd om avfall

 Råd till politikerna

Tomas Ekvall, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 Råd till näringslivet

Lars Ekecrantz, miljödepartementet

 Råd till konsumenterna

Cecilia Solér, Handels Göteborg

Summering
Moderatorer
Erik Mattson och Margit Larsdotter från Ordrum

Waste Refinery c/o SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, E-post wasterefinery@sp.se