010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Se även: WR 19
Nyckelord: avfallsförbränning, fluidiserad bädd, bäddtemperatur, förstudie
Pre-study – Reduced temperature of the bed in fluidized bed boilers burning waste
Keywords: Waste incineration, fluidized bed, FB, bed temperature
WR13 Slutrapport (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail