010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Se även: WR 13
Nyckelord: avfallsförbränning, fluidiserad bädd, bäddtemperatur, klor, alkali
Reduced Bed Temperature in FB-Boilers Burning Waste – phase 2
See also: WR 13
Keywords: Waste combustion, Fluidised bed, Bed temperature
WR19 Slutrapport (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail