010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Nyckelord: Avfallsförbränning, fluidiserad bädd, FB, animaliskt avfall, biomal, bäddtemperatur, agglomerering, beläggningar
Combustion of a fuel mix containing animal waste, industry and household waste in FB-boilers
Keywords: Waste combustion, fluidized bed, animal waste, biomal, bed temperature, agglomeration, deposits
WR40 Slutrapport (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail