010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Nyckelord: Tvåstegsförbränning, alkaliavgång, impaktormätning, LPI, värmebalanser, bark, förgasning, förbränning
Two-stage combustion, a new concept in reducing alkali related operational problem
Keywords: Two-stage combustion, release of alkali, particle impactor measurement, LPI, heat balances, bark, straw, gasification, combustion
WR44 Slutrapport (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail