010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Nyckelord: benchmarking, biogasanläggning, förbehandlingsanläggning, drift- och underhållskostnader, energianvändning, nyckeltal, samrötning
Benchmarking energy and cost for biogas production from organic waste materials
Keywords: benchmarking, biogas plant, pretreatment plant, operation and maintenance costs, indicator, co-digestion
WR54 Slutrapport (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail