010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Nyckelord: Förbehandling, siktning, vindsiktning, valskrossning, bränslekvalitet, FB
Optimized fuel pre-treatment by screening
Keywords: Fuel pre-treatment, screening, wind screening, shredding, fuel quality, FB
WR63 Slutrapport (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail