010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Temadagen ”Bryt ihop och kom igen – gammalt material får nytt liv” hölls på Chalmers i Göteborg den 20 september.

Dagen arrangerades av Waste Refinery och Competence Centre Recycling, kompetenscentrum om materialåtervinning vid Chalmers.

Tankarna kring den cirkulära ekonomin präglar miljö- och hållbarhetsdiskussionerna idag. Samtidigt produceras det en mängd produkter som har korta livscykler och är svåra att återvinna idag. Temadagen lyfter några olika möjligheter att med termokemiska och/eller biologiska processer bidra till att kretsloppet sluts, och detta utan att återinföra oönskade ämnen i kretsloppet.

Programpunkter

Avfall och produkt – problem eller möjlighet?
Åsa Stenmark, IVL Svenska Miljöinstitutet
Läs presentationen

Återvinning av pigment med pyrolys
Mikael Karlsson,  Industriell materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola

Biokol av trädgårdsavfall – resurseffektiv avfallshantering för en grönare stad
Mattias Gustafsson och Jonas Dahllöf, Stockholms vatten, Stockholm Biochar Project
Läs presentationen

Biologiska metoder för produktion av etanol och biogas
Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås
Läs presentationen

Plattformskemikalier från organiskt avfall – erfarenheter från experimentell studie och idéer om fortsatt utveckling
Eva Thorin, Mälardalens högskola
Läs presentationen

Kemikalieproduktion ur matavfall – innovationssystemets styrkor och svagheter
Johanna Ulmanen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Läs presentationen

Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp – stark kemikalielagstiftning, kunskap och innovation.
Amelie Pedersen, Kemikalieinspektionen
Läs presentationen

Sobacken_1080x475

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail