010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

 

Om nätverket Waste Refinery

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk där idéer föds ur medlemmarnas behov, konkretiseras genom samverkan och resulterar i kreativa lösningar. Medlemmarnas kompletterande kunskap och resurser garanterar ett mångfacetterat perspektiv med fokus på helheten.

Historia

Waste Refinery startade 2007 som ett kunskapscentrum med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som värd. Energimyndigheten var huvudfinansiär.
Över 100 organisationer har samverkat och bidragit till att över 60 forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts, till ett samlat värde av över 100 MSEK.

Från och med 2015 fortsätter Waste Refinery som ett starkt strategiskt nätverk med nya och gamla medlemmar. Hösten 2016 beslutades att Waste Refinery drivs vidare som ett mer kontinuerligt nätverk utan fasta programperioder.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bytte i början av 2017, efter samgåendet med forskningsinstituten Innventia och Swedish ICT, namn till RISE.

Verksamhet

Nytta skapas för medlemmar genom att exempelvis bevaka viktiga utlysningar, agera som påverkanskanal för offentliga forskningsmedel, stötta vid ansökningar, initiera projekt och förstudier, hålla tematiska medlemsmöten för att diskutera viktiga utvecklingsinsatser och prioriteringar inom området, sprida kunskap och uppmuntra samverkan genom olika aktiviteter, aktivt bevaka och sprida information inom ämnesområdet.

Tre kunskapsområden är i fokus: systemanalys samt biologiska och termiska processer.
Det övergripande målet är att verka för en effektiv och hållbar resurshantering av avfallsströmmar, med avseende på såväl ekonomiska som hälso- och miljömässiga effekter för samhället.

Syftet är att stärka området hållbar avfallshantering genom att attrahera offentliga medel till området, bidra med kunskapshöjande aktiviteter samt förenkla samverkan och testbäddsmiljöer.

Medlemskap och avgift

Nätverket riktar sig till privata och offentliga företag, intressenter inom akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer.

Medlemsavgiften är 32 000 kronor per år, men 15 000 kronor för små- och medelstora företag (SMF). Medlemmar inom forskning och utveckling har i stället ett ekonomiskt åtagande som motsvarar en naturainsats på 32 persontimmar årligen.

Ledning och styrgrupp

Varje medlem har möjlighet att ingå i styrgruppen. Ledamoten deltar som person och inte enbart som representant för den egna organisationen.

RISE Research Institutes of Sweden är värd för nätverket och en anställd på RISE har rollen som verksamhetsledare, samt är adjungerad i och utses av styrgruppen.
Nuvarande verksamhetsledare är Inge Johansson, RISE Research Institutes of Sweden.

Aktuella ledamöter i styrgruppen 2016:

  • Helena Bengtsson, Kretslopp och Vatten Göteborg
  • Anders Lagerkvist, Luleå Tekniska Universitet
  • Erik Dahlén, Stockholm Exergi
  • Pavleta Knutsson, Chalmers tekniska högskola
  • Katarina Pettersson, Renova
  • Anders Persson, Sysav Utveckling
  • Tobias Richards, Högskolan i Borås
  • Jenny Sahlin, Profu
  • Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Thomas von Kronhelm, Fortum Waste Solutions

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig och få senaste nyheterna från Waste Refinery med e-post.

Läs rapporterna från projekten

Läs och ladda ner rapporter från projekten inom Waste Refinery.

Ta kontakt med Waste Refinery

Kontaktuppgifter till verksamhetsledningen hittar du här.

Video: Plaståtervinning och bioplast

Video: Plaståtervinning och bioplast

Frukostseminarie: Plast är på många sätt ett bra material och dess nyttor gör att mängden plast som sätts på marknaden har ökat exponentiellt. Samtidigt som det finns många goda funktioner med materialet finns det också många utmaningar. Under seminariet presenterades...

läs mer
Video: Styrmedels inverkan på den svenska energiåtervinningen

Video: Styrmedels inverkan på den svenska energiåtervinningen

I mitten av december arrangerades ett frukostmöte kring styrmedlens inverkan på  den svenska energiåtervinningen.  Mötet rönte stort intresse från olika verksamheter. Under seminariet belystes aspekter som utsläppshandeln och förbränningsskatten vilka båda är...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Waste Refinery använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik.

Stäng