010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Delprojekt i termisk och biologisk avfallshantering i ett systemperspektiv – systemstudie avfall Borås. WR21 Slutrapport Borås (pdf)
Delprojekt i termisk och biologisk avfallshantering i ett systemperspektiv – systemstudie avfall Göteborg. WR21 Slutrapport Göteborg (pdf)
Nyckelord: Systemstudier, modellering, avfallsbehandling, fjärrvärme, kostnadseffektivitet, miljöanalys
A systems study of the future waste management – phase 2
Part of the project: Study Borås. WR21 Slutrapport Borås
Part of the project: Study Göteborg. WR21 Slutrapport Göteborg
Keywords: Systems analysis, thermal treatment, biological treatment, biogas, district heating, electricity, combined heat and power production, optical sorting, pretreatment, biofertilizer, material recycling.
WR21 Slutrapport sammanfattning (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail