010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Utvalda punkter ur programmet för Almedalsveckan 2016

Avfall

RE:Source: Rätt policy ger en framtid utan avfall

Det går att bygga ett resurseffektivt samhälle – om makthavare och bransch samarbetar. Detta är ämnet för en workshop som RE:Source anordnar under Almedalsveckan.
Arrangör: RE:Source + RISE – Research Institutes of Sweden
OBS Anmälan krävs- anmäl dig innan den 29 juni.
Till seminariet>>

Avfall som bränsle för el och fjärrvärme – är det riktigt klokt?

Vad är myter och vad är fakta, när det handlar om energiåtervinning ur avfall? Vet vi vad vi energiåtervinner? Hämmar energiåtervinningen materialåtervinningen? Är de utländska soporna sopigare än de svenska? Välkommen till ett seminarium där vi reder ut begreppen.
Arrangör: Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige
Till seminariet>>

Cirkulär ekonomi med gifter i retur?

Farligt avfall försvinner i Sverige men gifterna kommer i retur. Hur säkerställer vi att återvunna material är fria från gifter? 2015 konstaterade Riksrevisionen att en fjärdedel, 680 000 ton, av uppkommen mängd farligt avfall i Sverige 2012 kan ha kommit på avvägar.
Arrangör: Ekokem AB
Till seminariet>>

Det ska vara lätt att göra rätt – att spåra farligt avfall

Den illegala handeln med farligt avfall är internationell och omfattande. Men det finns ett effektivt sätt att försvåra för dem som vill tjäna pengar på dessa skumraskaffärer; att spåra vart det farliga avfallet tar vägen! Här diskuteras möjliga lösningar för ett nationellt spårbarhetssystem.
Arrangör: Ekokem AB
Till seminariet>>

Delningsrevolutionen och morgondagens avfallssystem

Innovativ avfallshantering och delningsekonomi kan ge förutsättningar för städer att bli betydligt mer hållbara. Panelsamtal om hur vi gör det lättare för människor att öka sitt återbruk och återvinna mer i sitt eget kvarter.
Dessutom: Finalisterna i den Vinnova-finansierade innovationstävlingen – Framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden – visar sina lösningar.
Arrangör: Malmö stad – en del av Öresundshuset
Till seminariet>>

Är avfall för billigt?

Trots att vi årligen hanterar 18 miljoner ton verksamhetsavfall i Sverige, så riktas de flesta avfallsförebyggande initiativen mot hushållen som ”bara” står för 4 miljoner ton avfall. Hur skapar vi en framtida avfallsbransch med mindre verksamhetsavfall, och vilka nya tjänster och kompetenser krävs
Arrangör: LU, medv: Weine Wiqvist, Avfall Sverige
Till seminariet>>

Biobränsle av turisters avfall – cirkelekonomin utmanas av kommunala monopol

Idag betraktas restaurangers avfall som hushållsavfall och avfallshanteringen är utformad därefter. Det, tillsammans med det kommunala monopolet, hindrar företagen att utnyttja sitt avfall på bästa sätt. Skulle företagen själva ansvara för sitt avfall kan Sverige nå de uppsatta miljömålen.
Arrangör: Visita (besöksnäringen)
Till seminariet>>

Statistik i soppåsen

I Sverige slängs 4,2 miljoner ton hushållssopor på ett år. Det motsvarar 430 kg per år och person. Samtidigt slänger vi 81 kg mat i soptunna varje år och 60 procent av alla plastförpackningar hamnar i soppåsen. Hur väl stämmer detta med Sveriges ambition om att vara ett hållbart samhälle?
Arrangör: SCB, Statistiska centralbyrån
Till seminariet>>

Biogas

Utmaning för biogasen – hur skapas ett lönsamt kretslopp?

År 2018 ska minst 50 procent av matavfallet behandlas biologiskt i syfte att producera biogas och biogödsel. Det är också nödvändigt för att kunna nå målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Biogasen har en viktig roll att fylla i den gröna omställningen.
Arrangör: Avfall Sverige, Energigas Sverige
Till seminariet>>

Flytande biogas – nyckel för Sveriges gröna omställning

Vilka förutsättningar finns i Sverige för att utöka produktion och användning av flytande biogas (LBG) inom tunga transporter och industri? Hur ser dagens utmaningar ut?
Arrangör: Energigas Sverige
Till seminariet>>

Cirkulär ekonomi, politik och miljömål

Hur maximerar vi potentialen i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas fler cirkulära flöden som är lika konkurrenskraftiga som de linjära? Vilka politiska förslag skulle ge näringslivet större möjligheter att ta ansvar för cirkulära materialflöden? Hur kan väl fungerande marknader bidra till att skynda på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi?
Arrangör: Återvinningsindustrierna
Till seminariet>>

Hur får vi cirkulär ekonomi och miljömålen att gå hand i hand?

Samhället med EU i spetsen driver på för en cirkulär ekonomi, att egentligen förverkliga kretsloppssamhället. Att skapa en cirkulär ekonomi medför även ett behov av att ta ansvar för dagens miljöskuld. De svenska miljömålen som vi är långt ifrån att uppfylla, hur kan de bli en positiv kraft?
Arrangör: Ragn-Sells
Till seminariet>>

Hur skapar vi giftfria kretslopp mellan stad och land – och vad håller oss tillbaka?

Hur kan vi säkerställa återvinningen av näringsämnen mellan stad och land och samtidigt undvika förorening av miljön? Hur skapar vi attraktiva kretslopp för miljön, konsument och jordbruk och vem betalar? Vilka innovativa tekniska lösningar finns idag och vilka prioriteringar står politiken inför?
Arrangör: Östersjödagarna
Till seminariet>>

Re: en ny samhällssektor att räkna med?

Reduce, reuse, remake och recycle är nyckelfaktorer som vi inte längre kan bortse från om vi vill skapa ett mer hållbart samhälle. Tillsammans står de för ett helt nytt paradigm som inte bara är branschöverskridande utan också omkullkastar gamla affärsmodeller och öppnar upp för nya.
Arrangör: Högskolan i Borås, Västsvenska arenan
Till seminariet>>

Ett hållbart, konkurrenskraftigt och tryggt energi-Sverige – löser vi det?

Idag står energiförsörjningen inför nya utmaningar. Tack vare en snabb teknologiutveckling har vi fått en ökad andel förnybar elproduktion. Hur ser marknads- och kunskapsläget för Sveriges framtida energiförsörjning ut och vad behöver vi göra för att behålla ett elsystem av världsklass?
Deltar bla: Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, Regeringen.
Arrangör: E.ON Sverige
Till seminariet>>

Tre SIP-program

RE:Source, InfraSweden2030 och Smart Built Environment arrangerar ett gemensamt seminarium i Almedalen i sommar. Temat är hur strategiska innovationsprogram kan vara viktiga verktyg för att lösa Sveriges utmaningar.
Arrangör: RE:Source, InfraSweden2030 och Smart Built Environment
Till seminariet>>

 

Läs mer om Almedalsveckan>>

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Waste Refinery använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik.

Stäng