010-516 50 00 wasterefinery@ri.se

Snickare med vattenpassBättre kommunikation mellan aktörer, fler avfallsfraktioner, ökad bemanning samt tydliga incitament. Det är några av åtgärderna som föreslås för att öka källsorteringen av bygg- och rivningsavfall som hanteras vid kommunala avfallsanläggningar.

Förutom att hantera hushållsavfall så hanterar de kommunala avfallsanläggningarna i Sverige bygg- och rivningsavfall som vanligtvis antingen hamnar på deponier eller i energianläggningar.

IVL har nyligen avslutat ett projekt vars syfte var att inspirera kommunala avfallsanläggningar att förbättra källsorteringen av olika bygg- och rivningsavfallsfraktioner för att underlätta materialåtervinning.

Avfallsströmmar i fokus

Studien fokuserar på sex olika materialfraktioner: Betong, planglas, gips, glasull, plast samt plastförpackningar. Det är sådant som hamnar i den blandade brännbara fraktionen. Studien ger beskrivningar av hur dessa strömmar behandlas idag samt exempel på hur de kommunala avfallsanläggningarna kan öka återvinningen.

Huvudutmaning

Det är svårt att hitta en lösning som passar alla kommuner på grund av variationen mellan dem när det gäller storlek, teknik, insamlingssystem, kunder och så vidare.

Åtgärder som selektiv rivning eller detaljerad källsortering på bygg- och rivningsplatser skulle underlätta ytterligare materialåtervinning. Tyvärr har kommunerna ingen kontroll över det material som tas emot på deras anläggningar.

Därför förefaller bättre dialog med kunderna eller att införa differentierade avgifter baserat på kvaliteten på det sorterade materialet vara huvudsakliga verktyg för att påverka materialåtervinningen.

Föreslagna åtgärdspunkter

  • Bättre informationsflöde både uppströms och nedströms
  • Incitament och verktyg för verksamhetskunder att sortera avfallet
  • Mer användarvänliga kommunala återvinningsanläggningar med ökad bemanning och fler avfallsfraktioner
  • Arbeta strategiskt för att avfall ska bli en resurs

Läs mer:

https://www.ivl.se/download/18.72aeb1b0166c003cd0d22f7/1544432356586/B2323.pdf

Fakta

Projektnamn: Ökad sortering av bygg- och rivningsavfall. Åtgärder för kommunala avfallsanläggningar”

Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet

Huvudfinansiärer: Avfall Sverige and Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL

Projekttid: 2018-06 till 2019-11

 

Pin It on Pinterest

Share This

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Waste Refinery använder cookies för att studera användningen av sajten men vi anonymiserar din IP-adress vid trafikmätningar. Om du klickar ”Godkänn” eller om du fortsätter att använda webbplatsen utan att ändra din webbläsares inställningar för cookies så samtycker du till detta. Vilka cookies som du accepterar kan du påverka genom inställningar i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Vill du ta bort lagrade cookies kan du gå in under verktyg i webbläsaren och rensa ut tidigare historik.

Stäng