Wasterefinery

Strategiskt nätverk för resurser ur avfall

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Aktörer inom privat och offentlig verksamhet, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar.

Missa inte 2017 års "Avfall i nytt fokus"

Pricka redan nu in 29 till 30 mars i almanackan – då är det dags för Avfall i nytt fokus, konferensen där du får veta mer om senaste forsknings- och utvecklingsprojekten.