- Wasterefinery

Strategiskt nätverk för resurser ur avfall

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Aktörer inom privat och offentlig verksamhet, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar. Läs mer här!

Utredningen om cirkulär ekonomi blir först ut på Avfall i nytt fokus

Regeringens utredning om cirkulär ekonomi är rykande aktuell – och första programpunkten på Avfall i nytt fokus.

Efter Rut och Rot - dags för hyberavdrag?

Waste Refinerys Christina Anderzén var när utredningen om cirkulär ekonomi presenterade sitt betänkande.

Två innehållsrika dagar med Avfall i nytt fokus

Cirkulär ekonomi, giftfria kretslopp, biogas och farliga ämnen – det är bara några av
ämnena i ett fullspäckat program.

Nätverket får en fortsättning

Waste Refinery ska ordna relevanta nätverksaktiviteter och initiera och driva projekt i olika konstellationer. Huvudinriktningen blir även i fortsättningen Termisk och biologisk behandling av avfall samt systemanalys där insamling också ingår som en viktig del i helheten. Läs mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig och få senaste nyheterna från Waste Refinery med e-post.

Läs rapporterna från projekten

Läs och ladda ner rapporter från projekten inom Waste Refinery.

Ta kontakt med Waste Refinery

Kontaktuppgifter till verksamhetsledningen hittar du här.