Wasterefinery

Två innehållsrika dagar med Avfall i nytt fokus

Cirkulär ekonomi, giftfria kretslopp, biogas och farliga ämnen – det är bara några av
ämnena i ett fullspäckat program.

Strategiskt nätverk för resurser ur avfall

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Aktörer inom privat och offentlig verksamhet, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar. Läs mer här!

Anmäl dig till Avfall i nytt fokus!

Här klickar du som inte vill missa årets Avfall i nytt fokus. Sista anmälningsdag är 14 mars.