010-516 50 00 wasterefinery@ri.se
Sophämtning

Strategiskt nätverk för resurser ur avfall

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk som verkar för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar. Aktörer inom privat och offentlig verksamhet, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar. Läs mer här!

Nätverket får en fortsättning

Waste Refinery ska ordna relevanta nätverksaktiviteter och initiera och driva projekt i olika konstellationer. Huvudinriktningen blir även i fortsättningen Termisk och biologisk behandling av avfall samt systemanalys där insamling också ingår som en viktig del i helheten. Läs mer här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig och få senaste nyheterna från Waste Refinery med e-post.

Läs rapporterna från projekten

Läs och ladda ner rapporter från projekten inom Waste Refinery.

Ta kontakt med Waste Refinery

Kontaktuppgifter till verksamhetsledningen hittar du här.

Allt om Avfall i nytt fokus hittar du här

Allt om Avfall i nytt fokus samlat på en sida – här kan du läsa mer om konferensen.